Rygepolitik

I forbindelse med loven om rygning, så er alt rygning på skolens matrikel forbudt! 

Ved forældremøder og lignende må der således ikke ryges på skolens område jf. lovgivningen, men udelukkende udenfor.

I praksis må der ryges udenfor hegnet i indskolingens skolegård og på fortovet udenfor den nye aula.

Der henstilles naturligvis til at man tager sine efterladenskaber med sig!