Ansager Skoles vision er "Ansager skole skal være et godt lære og værested"

Skolens værdisæt er funderet i både visionen, men også i Varde Kommunes fælles børnesyn.

Varde Kommunes fælles børnesyn kan findes her: www.vardekommune.dk/content/dk/service_til_dig/born_og_skole/falles_bornesyn

  
Udviklende
 
         Vi anerkender alles forskelligheder
         Vi skaber gode læringsmiljøer
         Vi er alle medansvarlige
         Vi tør tænke anderledes
         Vi dygtiggør os
 
Engagerende
 
         Vi brænder for vores undervisning
         Vi arbejder anerkendende
         Vi har positive forventninger
         Vi har ansvar, rettigheder og pligter
         Vi udfordrer den enkelte
 
Udfordrende
 
         Vi udfordrer børn forskelligt
         Vi tager ansvar
         Vi er tydelige
         Vi stiller krav
         Vi tænker nyt
 
Kompetent
 
         Vi holder fokus
         Vi vil et godt skole – hjem samarbejde
         Vi har høj faglighed
         Vi videreudvikler sociale kompetencer
         Vi handler