Værdiregelsæt for Ansager Skole
Opfyldelsen af værdiregelsættet er baseret på et tæt samarbejde mellem skole og hjem, hvor målet er at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø for alle.
Udgangspunktet for undervisningen er skolens vision:
 
Ansager Skole skal være et godt lære og værested for både elever, personale og forældre.
 
Derfor er børnene omgivet af engagerede voksne
 
Derfor foregår undervisning i et klima der er præget af
 
Derfor foregår samværet mellem eleverne i et klima præget af
 
Derfor foregår samarbejdet med forældrene i et klima præget af
 
Værdiregelsættet er retningsgivende for god adfærd og udstikker pejlemærker for god trivsel på skolen, samt et godt psykisk undervisningsmiljø mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte.
Skolens anti-mobbe strategi er funderet i skolens ordensregler og handleplanen vedr. mobning.